Orangeriet

Orangeriet er vores fælleshus. Alle beboere er velkomne til at bruge det, med gæster eller til fælles hygge.

Alle i foreningen må benytte orangeriet når det ikke er booket. Orangeriet skal efterlades pænt og ryddeligt, og alle døre og vinduer skal være lukket. Der henstilles til, at der udvises hensyn og forståelse ved brug af orangeriet.

Orangeriet er bygget til at forlænge sommersæsonen, og det er derfor ikke opvarmet. Det kan derfor være en god ide at have en varm trøje eller et tæppe med. Der er også tæpper til frit brug i Orangeriet.

BOOKING AF ORANGERI

Booking af Orangeriet er et døgn fra kl. 10.00 til kl. 10.00 næste dag. Det koster 400 kr. at booke Orangeriet, og opkræves automatisk via næste husleje opkrævning. Bemærk, at det IKKE er muligt at få refunderet lejen, hvis du alligevel ikke skal bruge Orangeriet.

Oversigt over tilgængelige datoer vil kunne ses i kalenderen på denne side. Ved manglende rengøring eller skader pålægges lejeren udgifterne til rengøring/udbedring. Ved manglende overholdelse af husorden eller misbrug kan bestyrelsen beslutte at udelukke beboeren for brugen af orangeriet for en tidsbegrænset periode.

STØJ

Orangeriet er et fælles gode i foreningen, og der skal være plads til alle. Der skal derfor også udvises et generelt hensyn til øvrige beboere i foreningen.

Det betyder:

  • Efter kl. 22: luk døre, og hold musik på et rimeligt niveau
  • Efter kl. 23: musik skal slukkes

Udvidet mulighed for musik fredag og lørdag (skal varsles senest 3 dage før i opgang 70-90, og gerne på Facebook)

  • Kl. 00-02: Musik på dæmpet niveau
  • Efter kl. 02: Musik slukkes helt