Akutte skader

Går strømmen, sprænger et vandrør eller står du overfor lignende nødsituationer? Så læs her for at vide, hvad du som beboer skal gøre.

AKUTTE SITUATIONER

Ved akut behov, såsom sprængte vandrør eller strømsvigt, skal du som beboer i dagtimerne kontakte viceværterne, og er det udenfor deres arbejdstid skal du kontakte vores faste håndværkere, der har døgnvagt.

Når du kontakter viceværterne først, så kan de hjælpe med at vurdere situationens akuthed og muligvis løse problemet for dig.

Hvis det vurderes som akut, skal du henvende dig til de firmaer angivet nedenfor. Som andelshaver skal du dog først undersøge, om årsagen til skaden ligger i din egen lejlighed, i så fald skal du selv betale for reparationen.

Skader på foreningens ejendom skal ALTID rapporteres til viceværterne FØRST. Hvis skaden opstår udenfor dagstimerne, følg venligst den nedenstående procedure.

 1. Kontakt den relevante håndværker fra listen nedenfor.
 2. Send en mail til både vicevært og bestyrelse med en orientering om skaden og de skridt, du har taget.
 3. Informér gerne dine naboer via foreningens beboergruppe på Facebook (hvis relevant).

Dette sikrer, at vi kan håndtere akutte situationer hurtigt og effektivt.

 • VVS
  • B. Andersen & Lassen – 38 71 55 11
 • EL
  • Electricom – 59 51 03 80
 • Glarmester
  • Døgnvagt – 70 10 01 00
 • Låsesmed
  • Lavprislåse – 22 57 12 22
 • Kloak
  • P.H. Kloakrens – 51 22 18 18

TRYG forsikring (Police 657-418.057)
Døgnskade 70 11 20 20